Prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation
   
 
Titel:Prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation
Anmärkning:Se även SOU 2006:88.
Utgivningsår:2007
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB