Votera eller förhandla?
� Om den svenska parlamentarismen
   
 
Författare:Lewin Leif
Titel:Votera eller förhandla? � Om den svenska parlamentarismen
Utgivningsår:1996
Omfång:216 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138505533
Ämnesord:Övrigt , Offentlig rätt

Pris: 262 SEK exkl. moms

 

Denna bok handlar om den svenska parlamentarismens utveckling och problem. Mycket konkreta frågor behandlas, t.ex. Hur ser i allmänhet en svensk regering ut? Hur stor är den? Hur länge sitter den? Mest betydelsefull är frågan om hur den svenska regeringens förhållande till oppositionen ser ut? Hur ställer sig regeringen till frågan - votera eller förhandla?
 
  © 2017 Jure AB