Prop. 2007/08:6 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
   
 
Titel:Prop. 2007/08:6 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Anmärkning:Se även SOU 2001:92.
Utgivningsår:2007
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:6
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB