Prop. 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor
Utgivningsår:2007
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:12
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB