Prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
   
 
Titel:Prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
Utgivningsår:2007
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708014
Serie:Propositioner nr. 2007/08:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB