Prop. 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
   
 
Titel:Prop. 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
Utgivningsår:2007
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:18
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB