Prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln
   
 
Titel:Prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln
Anmärkning:Se även SOU 2006:15.
Utgivningsår:2007
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:17
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB