Prop. 2007/08:16 Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:16 Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708016
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:16
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB