Prop. 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
   
 
Titel:Prop. 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
Utgivningsår:2007
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:19
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB