EG:s socialrätt
� I EG:s sociala dimension - gränslösa rättigheter? II Den sociala tryggheten inom EG för migrerande arbetstagare
   
 
Författare:Santesson Helena , Paskalia Vicki
Titel:EG:s socialrätt � I EG:s sociala dimension - gränslösa rättigheter? II Den sociala tryggheten inom EG för migrerande arbetstagare
Utgivningsår:1991
Omfång:145 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984067
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 5
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt , EU-rätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB