Prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:167 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708060
Serie:Propositioner nr. 2007/08:60
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag, kallad fjärrvärmelag. Lagen innehåller bestämmelser som syftar till att stärka fjärrvärmekunders ställning och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Bestämmelserna avser främst förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden.
 
  © 2017 Jure AB