Prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft
   
 
Titel:Prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft
Utgivningsår:2008
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:78
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB