Prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
   
 
Titel:Prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Utgivningsår:2008
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708121
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:121
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB