Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2006:82 och SOU 2007:48.
Utgivningsår:2008
Omfång:355 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708126
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:126
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB