Prop. 2007/08:127 Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar
   
 
Titel:Prop. 2007/08:127 Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektroniska anläggningar
Utgivningsår:2008
Omfång:53 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708127
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:127
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB