Regeringens skrivelse 2007/08:133 Återkallelse av propositionen Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29)
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2007/08:133 Återkallelse av propositionen Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29)
Utgivningsår:2008
Omfång:5 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708133
Serie:Propositioner nr. 2007/08:133
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB