Prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
   
 
Titel:Prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
Utgivningsår:2008
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:143
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB