Prop. 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden
   
 
Titel:Prop. 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden
Utgivningsår:2008
Omfång:16 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:145
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB