Prop. 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet
   
 
Titel:Prop. 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet
Utgivningsår:2008
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:146
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB