Ds 2008:31 Förslag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
   
 
Titel:Ds 2008:31 Förslag om ändring i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting
Utgivningsår:2008
Omfång:55 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229712
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:31
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I mervärdesskattelagen finns regler om jämkning av ingående skatt. Reglerna går ut på att avdraget för ingående skatt hänförlig till varor av större värde, inklusive fastigheter, skall justeras om man ändrar användningen eller säljer dem inom en viss tidsperiod från det att de förvärvades. Det har kommit till regeringskansliets kännedom att kommuner vid försäljning av fastigheter överlåtit rättigheter att jämka ingående skatt för att en förvärvare av fastigheten skall kunna utnyttja den ingående skatt som kommunen redan tidigare fått ersättning för enligt den särskilda kompensationsordningen. Tillvägagångssättet har således använts för att staten skall betala ut i stort sett samma belopp två gånger. För att åtgärda detta är det nödvändigt att ändra ersättningslagen.
 
  © 2017 Jure AB