Prop. 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner
   
 
Titel:Prop. 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner
Anmärkning:Se även Ds 2006:23.
Utgivningsår:2008
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:152
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB