Prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete
   
 
Titel:Prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete
Anmärkning:Se även Ds 2008:14.
Utgivningsår:2008
Omfång:136 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB