Prop. 2008/09:38 Sänkt skatt för pensionärer
   
 
Titel:Prop. 2008/09:38 Sänkt skatt för pensionärer
Utgivningsår:2008
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:38
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer föreslås i propositionen en skattelättnad för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Skattelättnaden lämnas genom att grundavdraget höjs vid taxerade förvärvsinkomster upp till ca 363 000 kronor för beskattningsåret 2009. Höjningen är störst för låga inkomster.
 
  © 2017 Jure AB