Prop. 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster
   
 
Titel:Prop. 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809039
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:39
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

För att ytterligare stimulera arbetsutbudet och därmed öka den varaktiga sysselsättningen föreslås i propositionen dels att jobbskatteavdraget förstärks och delvis förenklas inom ramen för ett tredje steg, dels att uttaget av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster begränsas.
 
  © 2017 Jure AB