Prop. 2008/09:51 Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
   
 
Titel:Prop. 2008/09:51 Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
Utgivningsår:2008
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:51
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en justering av straffbestämmelsen i 20 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som innebär att även överträdelser av verkställda beslut om utvisning på grund av brott som meddelats före ikraftträdandet av 2005 års utlänningslag omfattas av bestämmelsen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2009.
 
  © 2017 Jure AB