Prop. 2008/09:54 Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:54 Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:54
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Proposition innehåller förslag till ändringar i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. Ändringarna föreslås med anledning av de förändringar för resande från tredje land i skatte- och tullfrihetshänseende som beslutats inom EU. Samtidigt korrigeras en felaktig hänvisning i lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB