Prop. 2008/09:62 F-skatt åt fler
   
 
Titel:Prop. 2008/09:62 F-skatt åt fler
Utgivningsår:2008
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:62
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som underlättar tilldelning av F-skattsedel och gör det lättare att starta näringsverksamhet. Syftet är att fler ska få möjligheten att starta företag.
Förslaget genomförs genom en förändring av inkomstskattelagens (1999:1229) kriterium för hur självständig en verksamhet ska vara för att bedömas som näringsverksamhet.
Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på beskattningsår som påbörjats efter den 31 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB