Recept för vården
� Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen
   
 
Författare:Cederqvist Jane
Titel:Recept för vården � Om effektivitet i sjukvården och äldreomsorgen
Utgivningsår:2008
Omfång:179 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695836
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt , Övrigt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

Boken beskriver problem inom dagens sjukvård och äldreomsorg och framför förslag om hur vården kan bli bättre för patienter och anhöriga.

I del I ger fem författare utifrån egna erfarenheter konkreta och levande illustrationer till brister och förtjänster inom vården och äldreomsorgen.

I del II diskuterar och framför sex författare lösningar på vårdens och äldreomsorgens effektivitetsproblem med utgångspunkt från dem som vården är till för patienterna och medborgarna. Problem och lösningar kretsar kring värderingar och beteenden, samarbete, läkemedelsbehandling, kvalitetsarbete, styrning, organisation och struktur och inte i första hand om resurser, privata huvudmän och konkurrens, vilket dagens vårddebatt i hög grad handlar om.

Författarnas syfte är att väcka diskussion och påverka beslutsfattare, vårdprofession och allmänhet i riktning mot en mer tidsenlig och patientanpassad sjukvård och äldreomsorg. Boken är också lämplig som lärobok dels i den etik som sammanhänger med vårdpersonalens attityder och förhållningssätt gentemot patienten, dels i hur man skapar en effektiv vård från ett patientperspektiv.

 
  © 2017 Jure AB