Prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden
   
 
Titel:Prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden
Utgivningsår:2009
Omfång:570 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:145
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 407 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att apoteksmarknaden ska omregleras och att Apoteket AB:s ensamrätt att bedriva detaljhandel med vissa läkemedel och varor ska brytas.

Monopolet föreslås ersättas med ett system där den som har fått tillstånd av Läkemedelsverket ska få bedriva detaljhandel med de läkemedel och varor som i dag omfattas av Apoteket AB:s ensamrätt. Handeln ska bedrivas på öppenvårdsapotek.
 
  © 2017 Jure AB