Prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar
   
 
Titel:Prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar
Utgivningsår:2009
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:131
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att deltagare i en ordningsstörande folksamling ska kunna avlägsnas längre sträckor och under en längre tid än vad som tidigare varit möjligt. Lagändringen ger polisen bättre möjligheter att ingripa mot vissa former av allvarligare ordningsstörningar, t.ex. i samband med idrottsevenemang. Möjligheterna att ingripa är ej tillämpliga om folksamlingen är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen (1993:1617).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB