Prop. 2008/09:153 Språk för alla
� Förslag till språklag
   
 
Titel:Prop. 2008/09:153 Språk för alla � Förslag till språklag
Utgivningsår:2009
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:153
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB