Prop. 2008/09:148 Säljstödjande finansiering
   
 
Titel:Prop. 2008/09:148 Säljstödjande finansiering
Utgivningsår:2009
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:148
Ämnesord:Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås bl.a. att det införs ytterligare ett undantag från tillståndsplikt i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Undantaget gäller, under vissa förutsättningar, företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av tjänster eller varor, vilka erbjuds av ett annat företag inom samma koncern eller motsvarande utländska företagsgrupp. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB