Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt
� Regeringens strategi för de nationella minoriteterna
   
 
Titel:Prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt � Regeringens strategi för de nationella minoriteterna
Utgivningsår:2009
Omfång:222 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:158
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

För att förtydliga de nationella minoriteternas rättigheter förslås i denna proposition en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB