Prop. 2008/09:132 Fingeravtryck i pass
   
 
Titel:Prop. 2008/09:132 Fingeravtryck i pass
Utgivningsår:2009
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809132
Serie:Propositioner nr. 2008/09:132
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i reglerna för svenska pass.

I syfte att ytterligare höja säkerheten i pass föreslås att svenska pass ska förses med så kallade biometriska uppgifter i form av fingeravtryck. Fingeravtrycken ska lagras i passet. Enligt förslagen ska personer som söker pass låta passmyndigheten ta fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck för barn under tolv år och för personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas också, när det gäller särskilt pass, att meddela föreskrifter om undantag från både skyldigheten att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format och skyldigheten att lämna fingeravtryck. Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut och får inte lagras och sökas med hjälp av automatiserad behandling.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 28 juni 2009.
 
  © 2017 Jure AB