Prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar
� försvarspolitisk proposition
   
 
Titel:Prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar � försvarspolitisk proposition
Utgivningsår:2009
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809140
Serie:Propositioner nr. 2008/09:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lägger regeringen fram en ny försvarspolitisk inriktning.
 
  © 2017 Jure AB