Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning
   
 
Titel:Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning
Utgivningsår:2009
Omfång:191 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231883
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:15
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria görs i förenklingssyfte en översyn av, och föreslås vissa ändringar i, samtliga så kallade ledighetslagar, semesterlagen (1977:480) undantagen.

Syftet med förslagen är att förenkla lagarna och minska företagens administrativa kostnader. Förslagen innebär att ledighetslagstiftningen samordnas, förenklas och förtydligas, bland annat när det gäller disposition, rubriker och tidsfrister. Därmed underlättas överblickbarhet och tillämpbarhet.
 
  © 2017 Jure AB