Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning
Utgivningsår:2009
Omfång:71 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809185
Serie:Propositioner nr. 2008/09:185
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen presenterar regeringen sin politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för regeringens samlade psykiatrisatsning som innefattar de senaste årens åtgärder samt inriktningen för de medel som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat om för psykiatriområdet för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).
 
  © 2017 Jure AB