Prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013
   
 
Titel:Prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013
Utgivningsår:2009
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809195
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:195
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I propositionen föreslås i huvudsak oförändrade villkor för företagen. Flera förslag syftar till regelförenkling och ökat oberoende.
 
  © 2017 Jure AB