Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2009:26 Förbättringar i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2009
Omfång:25 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232378
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:26
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring med anledning av ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Vidare föreslås att tid då en sökande varit hindrad att arbeta på grund av uppdrag att ta emot barn i familje- eller jourhem under vissa förutsättningar ska betraktas som s.k. överhoppningsbar tid vid bestämmande av ramtid.
 
  © 2017 Jure AB