Regeringens skrivelse 2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:66 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809125
Serie:Propositioner nr. 2008/09:125
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB