KARNOV Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning
� Särtryck per den 1 juli 2009
   
 
Titel:KARNOV Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning � Särtryck per den 1 juli 2009
Utgivningsår:2009
Omfång:91 sid.
Förlag:Thomson Reuters
ISBN:9789176103586
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Nu finns Karnov i sex olika särtryck; Rättegångsbalken, Offentlighet och sekretess, Insolvensrätt, Socialrätt, Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning samt Miljöbalken.
Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer.

Karnov – Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning innehåller kommenterade lagar och förordningar inom ämnesområdet arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning.
 
  © 2017 Jure AB