Prop. 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
   
 
Titel:Prop. 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
Utgivningsår:2010
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:81
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB