Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn
Utgivningsår:2010
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB