Prop. 2009/10:87 Skyddslagen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:87 Skyddslagen
Utgivningsår:2010
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:87
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB