Prop. 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd
   
 
Titel:Prop. 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd
Utgivningsår:2010
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:91
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att skatteanstånd enligt lagen (2009:99) ska kunna förlängas efter ansökan, dock längst till januariuppbörden 2011. Anstånden gäller inbetalning av anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter.
 
  © 2017 Jure AB