Prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet
Utgivningsår:2010
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:141
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 37 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB