Prop. 2009/10:148 Företagsutveckling
� statliga insatser för finansiering och rådgivning
   
 
Titel:Prop. 2009/10:148 Företagsutveckling � statliga insatser för finansiering och rådgivning
Utgivningsår:2010
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910148
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:148
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB