Prop. 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt landansluten el till fartyg i hamn
   
 
Titel:Prop. 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt landansluten el till fartyg i hamn
Utgivningsår:2010
Omfång:50 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910144
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:144
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB