Prop. 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare
   
 
Titel:Prop. 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare
Utgivningsår:2010
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910191
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:191
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB