Prop. 2009/10:220 Betaltjänster
   
 
Titel:Prop. 2009/10:220 Betaltjänster
Utgivningsår:2010
Omfång:531 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910220
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:220
Ämnesord:Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 371 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB